Thuyền buồm rồng đá Hoàng Long Tân Cương công việc thăng tiến K040

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm rồng đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 40cm x 10.5cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của doanh nhân, thành công trong kinh doanh, công việc ổn định, vững chắc, thuận lợi, suôn sẻ,

Thuyền buồm rồng đá Lam Ngọc Quảng Đông kinh doanh thành công K041

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm rồng đá Lam Ngọc xanh (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 14cm x 45cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa: biểu tượng của doanh nhân, thành công trong kinh doanh, công việc ổn định, vững chắc, thuận lợi, suôn sẻ,

Thuyền buồm rồng ngọc Liêu Ninh biểu tượng doanh nhân K039

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thuyền buồm rồng ngọc Liêu Ninh, tỉnh Liêu Ninh( Đông Bắc Trung Quốc ) + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 9cm x 38.5cm + Khối lượng: 2.1kg + Ý nghĩa: biểu tượng của doanh nhân, thành công trong kinh doanh, công việc ổn định, vững

Thuyền buồm rồng đá xanh lớn kinh doanh thuận lợi E204

+ Chất liệu và hoàn thiện : Thuyền buồm đầu rồng bằng bột đá màu, đế gỗ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 46cm x 18cm x 48cm + Khối lượng : 5.5kg + Ý nghĩa : biểu tượng của công việc thuận buồm xuôi gió, chở tài rước lộc

Thuyền buồm rồng đá cam lớn công việc suôn sẻ E206

+ Chất liệu và hoàn thiện : Thuyền buồm đầu rồng bằng bột đá màu, đế gỗ (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 46cm x 18cm x 48cm + Khối lượng : 5.5kg + Ý nghĩa : biểu tượng của công việc thuận buồm xuôi gió, chở tài rước lộc

Cặp Tỳ hưu đá Lam Ngọc trung sự nghiệp tấn tới M006

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Lam Ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 5cm x 12cm + Khối lượng: 2.1kg/cặp + Ý nghĩa: Biểu tượng của chiêu tài vượng lộc, công danh vững chắc, sự nghiệp thăng tiến, hóa sát tịch tà, đem vận may

Phong Thủy Doanh Nghiệp – Doanh Nghiệp Với Phong Thủy – Ứng Dụng Phong Thủy